Oslanjajući se na bogato iskustvo svojih stručnjaka, Privredni savetnik – Informacione tehnologije se bavi razvojem softverskih rešenja u skladu sa potrebama konkretnih klijenata.

Izrada informacionih sistema baziranih na MPP platformi

Edicija „Mali poslovni programi“ je koncipirana tako da omogućava proširenje funkcionalnosti i otvorena je za integraciju.

  • Razvoj softverskih rešenja za specifične segmente poslovanja u skladu sa potrebama

  • Integracija sa rešenjima drugih proizvođača

Razvoj novih rešenja

Pored softverskih rešenja baziranih na MPP platformi, Privredni savetnik – Informacione tehnologije se bavi projektovanjem, razvojem i implementacijom softverskih sistema i aplikacija za poslovne primene. Ovakva rešenja obuhvataju:

  • računovodstvene i poslovne informacione sisteme
  • dokumentacione sisteme

  • internet aplikacije

Za više informacija obratite se službi operative PS.IT-a na telefon: 011/785-03-61 ili na e-mail: contact@psit.rs

Preko nas možete nabaviti legalan softver i drugih vodećih svetskih firmi – Microsoft i Eset. Kod nas možete dobiti informacije o zakonskim promenama u području zaštite autorskih prava i njihovoj primeni u praksi, najpovoljnijim varijantama nabavke legalnog softvera različitih proizvođača, prednostima legalnih softverskih rešenja i sl.

Oslanjajući se na bogato iskustvo svojih stručnjaka, Privredni savetnik – Informacione tehnologije se bavi razvojem softverskih rešenja u skladu sa potrebama konkretnih klijenata.