June 2018

Savetovanja

Dragi naši,

Obaveštavamo Vas da naša matična kuća, Privredni savetnik, organizuje savetovanja u raznim gradovima Srbije, počev od ponedeljka, 25.6.2018. Tema je vrlo aktuelna – PRIMENA NOVIH PROPISA O PDV.
Na ovim savetovanjima ćemo i mi učestvovati. Predavači iz PS.IT-a će se fokusirati na softverske aspekte: od klasifikacije dokumenata i vođenja […]

Info-seminar Kanjiža 19.6.2018.

Dragi naši,

Obaveštavamo Vas da ćemo u utorak, 19. juna u Kanjiži sa početkom od 12.00 časova, održati predavanje na temu Primena Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV koji počinje da se primenjuje od 1. jula 2018. godine.

Predavanje će se održati u saradnji sa Obrazovno-kulturnom ustanovom […]

Info seminari

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da uzmete učešće i prisustvujete našim Info seminarima koje organizujemo u saradnji sa regionalnim Privrednim komorama pod naslovom:

„Novi pravci razvoja poslovnih softverskih rešenja“.

Teme kojima ćemo se baviti će obuhvatiti:

1. Osnovne informacije o preduzeću i našim proizvodima,
2. Pravci razvoja poslovnih softverskih rešenja,
3. Cloud vs […]

Obaveštenje o izdavanju računa za licence i slična prava

Izdavanje računa po osnovu prometa licencni i sličnih prava (Zakon o PDV član 5. stav 3. tačka 1) je regulisano Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“, br. 86/15). Na osnovu člana 4a […]

Obaveštanje – za sve korisnike modula za obračun zarada – Total S

Na osnovu Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa od 1.10.2014. godine, u skladu sa izmenom šifre plaćanja za obustave iz zarada sa ranije 41 na novu 46, potrebno je u modulu Total S u šablonima obustava ili direktno u obračunu u sekciji Obustave, izmeniti šifre plaćanje obustava […]

Obaveštenje – Za sve korisnike modula za obračun zarada i naknada Total S

Poštovani korisnici,

 

Planirane su izmene zakona o obaveznim socijalnim doprinosima koje će se sastojati u sledećem:

  • Kod prihoda van radnog odnosa, stopa doprinosa za PIO se povećava sa 24% na 26%
  • Kod prihoda van radnog odnosa, stopa doprinosa za zdravstveno se smanjuje sa 12,3% na 10,3%.
  • Kod prihoda iz radnog odnosa, stope doprinosa […]

OBAVEŠTENJE za sve obveznike Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru koji koriste modula za obračun zarada – Total S

 

Poreska uprava je pre nekoliko dana poslala dopis svim obveznicima Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u kome ih obaveštava da treba da provere status svojih već podnetih prijava. U prilogu tog dopisa se mogu nalaziti dve datoteke:

  • Javni.sektor.xls
  • PIBPreduzeca_xxxx_09.04.2014.xlsx

U datoteku Javni.sektor.xls treba uneti podatke o eventualnim prijavama […]

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14063)

Izmene i dopune programa „Mali poslovni programi 2″ – (2.1.14063)

objavljene 4.3.2014. godine, dostupne su za download >>>

OBAVEŠTENJE za korisnike modula za obračun zarada – TotalS

Poreska Uprava je u skladu sa pravilnikom promenila limit za grešku sa 2 na 1 dinar kod PD prijave (sa velikom verovatnoćom da će uskoro biti smanjena na 0,5 dinara). Ovo može da predstavlja problem za predaju PD prijava do kraja meseca a i u nekim slučajevima i kasnije.

Naime, […]

25.2.2014. OBAVEŠTENJE za korisnike modula za obračun zarada – TotalS

Poreska Uprava je promenila limit za grešku sa 2 na 0,5 dinara kod PD prijave. Ovo predstavlja ozbiljan problem za predaju PD prijava do kraja meseca a i u nekim slučajevima i kasnije.

Naime, OPJ i OD (i slične) prijave koje se predaju za isplate do kraja meseca zahtevaju da […]

OBAVEŠTENJE za korisnike modula TOTAL S

U verziji programa MPP2 – 2.1.14009 zbog pogrešno dobijenih informacija prilikom razvoja ove izmene programa, javlja se greška kod formiranja virmana za obračun zakupa nepokretnosti i pokretnosti, i to:

•  Kod zakupa nepokretnosti, račun je dobar, ali usmeravanje u pozivu na broj nije dobro. Treba da ide na šifru opštine isplatioca,

AKCIJA – 3 meseca gratis za nove korisnike MPP2

AKCIJA u decembru – 3 meseca gratis za nove korisnike MPP2

 

Svi novi korisnici koji u decembru mesecu izvrše nabavku našeg softvera iz edicije

Mali poslovni programi 2“,  dobijaju 3 meseca besplatnog korišćenja programa.

Licenca programa MPP2 vаžiće do 31.3.2015. godine.

Sve informacije možete da dobijete putem telefona 011/ 785-0361.

 

4.11.2013. OBAVEŠTENJE za korisnike modula TOTAL S

Obaveštajvaju se korisnici modul za obračun zarada i naknada – Total S, da se u polsednjem izmenama programa MPP2 – 2.1.13298.2 javlja greška kod obračuna ZAKUPA NEPOKRETNOSTI, odnosno štampe viramna za uplatu poreza koji se usmerava na sedište primaoca.

Da bi se ova greška otklonila i da bi virmani za uplatu […]