IZVODI I BLAGAJNE

 

Dorade:

- Dodata je opcija da se štampa/ne štampa datum i mesto prijema na virmanima.

- U izveštaju Saldo po dokumentima sada postoji izbor dokumenata.

- Kod štampe naloga za uplatu dnevnika dodato je ček polјe “Jedan poslovni partner po jednoj strani”.

 

OSNOVNA SREDSTVA

 

Dorade:

- Promenjen je filter za karticu OS. Omogućeno je štikliranje više stavki i izbor barkoda.

 

ZARADE I NAKNADE

 

Dorade:

- Dodat je obračun otkup od polјoprivrednika koji polazi od bruto iznosa.

- Dodata je opcija da se bira da li se obračun zaokružuje na ceo iznos, dve decimale ili ne online casino zaokružuje.

- Dodata je opcija za prekid (ili početak) beneficije tokom meseca.

 

Ispravke:

- Sada u PD prijavu ulaze obračuni lične zarade preduzetnika i neplaćenog volonterskog rada.

- Rešen je problem sa automatskim biranjem obračuna koji ulaze u MF10 i MF11 i 12 polјa prilikom kreiranja PD obrasca preko čarobnjaka.

- MFP.3 u PD prijavi kod obračuna privremenih i povremenih poslova sada ima podrzumevanu vrednost 100 i ne izvozi se.

- Obračun lica upućenih na rad u inostranstvo sada ulazi u PD prijavu.

- U PD prijavi lica koje ima delimično radno vreme broj dana je delimičan.

- Umanjenje za javna preduzeća sada se skalira srazmerno satima ako radnik nije ceo mesec na bolovanju/porodilјskom.

- Uplatni računi za uplatu doprinosa osnivača koji nisu zaposleni su vraćeni na stare od pre 1.1.2014.