web analytics

(Srpski) Savetovanja

Sorry, this entry is only available in Srpski.

June 27th, 2018|Obaveštenja, Seminari|

(Srpski) Info-seminar Kanjiža 19.6.2018.

Sorry, this entry is only available in Srpski.

June 27th, 2018|Obaveštenja, Seminari|

Info seminari

Sorry, this entry is only available in Srpski.

October 21st, 2016|Obaveštenja, Seminari|

(Srpski) Obaveštenje o izdavanju računa za licence i slična prava

Sorry, this entry is only available in Srpski.

January 27th, 2016|Obaveštenja|

Obaveštanje – za sve korisnike modula za obračun zarada – Total S

Na osnovu Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa od 1.10.2014. godine, u skladu sa izmenom šifre plaćanja za obustave iz zarada sa ranije 41 na novu 46, potrebno je u modulu Total S u šablonima obustava ili direktno u obračunu u sekciji Obustave, izmeniti šifre plaćanje obustava sa 241 na 246.

Ova odluka […]

October 6th, 2014|Obaveštenja|

Obaveštenje – Za sve korisnike modula za obračun zarada i naknada Total S

Poštovani korisnici,

 

Planirane su izmene zakona o obaveznim socijalnim doprinosima koje će se sastojati u sledećem:

Kod prihoda van radnog odnosa, stopa doprinosa za PIO se povećava sa 24% na 26%
Kod prihoda van radnog odnosa, stopa doprinosa za zdravstveno se smanjuje sa 12,3% na 10,3%.
Kod prihoda iz radnog odnosa, stope doprinosa za PIO se povećavaju sa […]

May 22nd, 2014|Obaveštenja, Некатегоризовано|

OBAVEŠTENJE za sve obveznike Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru koji koriste modula za obračun zarada – Total S

 

Poreska uprava je pre nekoliko dana poslala dopis svim obveznicima Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u kome ih obaveštava da treba da provere status svojih već podnetih prijava. U prilogu tog dopisa se mogu nalaziti dve datoteke:

Javni.sektor.xls
PIBPreduzeca_xxxx_09.04.2014.xlsx

U datoteku Javni.sektor.xls treba uneti podatke o eventualnim prijavama na kojima se nalaze prihodi […]

April 15th, 2014|Obaveštenja|

OBAVEŠTENJE za korisnike modula za obračun zarada – TotalS

Poreska Uprava je u skladu sa pravilnikom promenila limit za grešku sa 2 na 1 dinar kod PD prijave (sa velikom verovatnoćom da će uskoro biti smanjena na 0,5 dinara). Ovo može da predstavlja problem za predaju PD prijava do kraja meseca a i u nekim slučajevima i kasnije.

Naime, OPJ i OD (i slične) […]

February 28th, 2014|Novosti, Obaveštenja|

25.2.2014. OBAVEŠTENJE za korisnike modula za obračun zarada – TotalS

Poreska Uprava je promenila limit za grešku sa 2 na 0,5 dinara kod PD prijave. Ovo predstavlja ozbiljan problem za predaju PD prijava do kraja meseca a i u nekim slučajevima i kasnije.

Naime, OPJ i OD (i slične) prijave koje se predaju za isplate do kraja meseca zahtevaju da zaokruženje bude na dinar jer […]

February 24th, 2014|Obaveštenja|

OBAVEŠTENJE za korisnike modula TOTAL S

U verziji programa MPP2 – 2.1.14009 zbog pogrešno dobijenih informacija prilikom razvoja ove izmene programa, javlja se greška kod formiranja virmana za obračun zakupa nepokretnosti i pokretnosti, i to:

•  Kod zakupa nepokretnosti, račun je dobar, ali usmeravanje u pozivu na broj nije dobro. Treba da ide na šifru opštine isplatioca, nbso online casino reviews a […]

January 13th, 2014|Novosti, Obaveštenja|