cloud-poslovni-programi

Cloud Poslovni Programi


Bezbedno koristite PS.IT poslovne programe sa bilo koje lokacije
Cloud Poslovni Programi (CPP) je novi servis, jedinstven na našem tržištu i predstavlja najsavremeniju varijantu Malih poslovnih programa (MPP2). Dostupan je preko provajdera YUnet International, kompanije sa kojom imamo dugogodišnju i uspešnu saradnju.
Uz sve mogućnosti edicije MPP2, CPP pruža dodatne pogodnosti karakteristične za softver u oblaku. Ovde ćemo navesti samo neke od njih.

Dostupnost


Vaš MPP2 server je dostupan uvek kada postoji Internet konekcija. Usluga može da se koristi sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme. Provajder Vam garantuje vrlo visok nivo dostupnosti podataka - SLA 99,98% .

Novčana ulaganja


Plaća se samo korišćenje usluge, i to mesečno. Oslobođeni ste troškova nabavke i održavanja servera, kao i troškova za dodatnu mrežnu opremu i održavanje infrastrukture.

Arhiviranje podataka


Beckup, tj. redovno čuvanje sigurnosnih kopija je u nadležnosti provajdera. Time ste oslobođeni veoma zahtevnog posla organizacije sistema pamćenja i oporavka usled kvara, krađe, greške i sl. Provajder Vam obezbeđuje dvostruki sistem arhiviranja podataka (mogućnost dnevnog i višednevnog backup-a).

Zaštita podataka


Podacima se pristupa preko zaštićenih komunikacionih kanala u okviru Internet konekcije. Konkretno, provajder obezbeđuje vrlo visok nivo bezbednosti podataka pomoću VPN ili MPLS pristupa.

O svim drugim prednostima, tehničkim karakteristikama, paketima koji su Vam na raspolaganju, cenama i uslovima korišćenja, kao i o ostalim važnim detaljima možete pročitati na sajtu provajdera YUNET HOSTING
O tome šta Vam sve pruža primena Malih poslovnih programa, a samim tim i CPP, možete se informisati na našem posebnom sajtu MPP2
 Ako želite da se upoznate sa računarstvom u oblaku, preporučujemo Vam naš blog i uvodni članak na tu temu: PSIT BLOG