web analytics

About sasa

sasa.radovanovic@psit.rs

Info seminari

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da uzmete učešće i prisustvujete našim Info seminarima koje organizujemo u saradnji sa regionalnim Privrednim komorama pod naslovom:

„Novi pravci razvoja poslovnih softverskih rešenja“.

Teme kojima ćemo se baviti će obuhvatiti:

1. Osnovne informacije o preduzeću i našim proizvodima,
2. Pravci razvoja poslovnih softverskih rešenja,
3. Cloud vs Desktop rešenja, prednost, mane, iskustva,
4. […]

October 21st, 2016|Obaveštenja, Seminari|

Obaveštenje o izdavanju računa za licence i slična prava

Izdavanje računa po osnovu prometa licencni i sličnih prava (Zakon o PDV član 5. stav 3. tačka 1) je regulisano Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“, br. 86/15). Na osnovu člana 4a ovog Pravilnika u računima po […]

January 27th, 2016|Obaveštenja|

Obaveštanje – za sve korisnike modula za obračun zarada – Total S

Na osnovu Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa od 1.10.2014. godine, u skladu sa izmenom šifre plaćanja za obustave iz zarada sa ranije 41 na novu 46, potrebno je u modulu Total S u šablonima obustava ili direktno u obračunu u sekciji Obustave, izmeniti šifre plaćanje obustava sa 241 na 246.

Ova odluka […]

October 6th, 2014|Obaveštenja|

Obaveštenje – Za sve korisnike modula za obračun zarada i naknada Total S

Poštovani korisnici,

 

Planirane su izmene zakona o obaveznim socijalnim doprinosima koje će se sastojati u sledećem:

Kod prihoda van radnog odnosa, stopa doprinosa za PIO se povećava sa 24% na 26%
Kod prihoda van radnog odnosa, stopa doprinosa za zdravstveno se smanjuje sa 12,3% na 10,3%.
Kod prihoda iz radnog odnosa, stope doprinosa za PIO se povećavaju sa […]

May 22nd, 2014|Obaveštenja, Некатегоризовано|

OBAVEŠTENJE za sve obveznike Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru koji koriste modula za obračun zarada – Total S

 

Poreska uprava je pre nekoliko dana poslala dopis svim obveznicima Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u kome ih obaveštava da treba da provere status svojih već podnetih prijava. U prilogu tog dopisa se mogu nalaziti dve datoteke:

Javni.sektor.xls
PIBPreduzeca_xxxx_09.04.2014.xlsx

U datoteku Javni.sektor.xls treba uneti podatke o eventualnim prijavama na kojima se nalaze prihodi […]

April 15th, 2014|Obaveštenja|

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14063)

Izmene i dopune programa „Mali poslovni programi 2″ – (2.1.14063)

objavljene 4.3.2014. godine, dostupne su za download >>>

March 4th, 2014|Некатегоризовано|

OBAVEŠTENJE za korisnike modula za obračun zarada – TotalS

Poreska Uprava je u skladu sa pravilnikom promenila limit za grešku sa 2 na 1 dinar kod PD prijave (sa velikom verovatnoćom da će uskoro biti smanjena na 0,5 dinara). Ovo može da predstavlja problem za predaju PD prijava do kraja meseca a i u nekim slučajevima i kasnije.

Naime, OPJ i OD (i slične) […]

February 28th, 2014|Novosti, Obaveštenja|

25.2.2014. OBAVEŠTENJE za korisnike modula za obračun zarada – TotalS

Poreska Uprava je promenila limit za grešku sa 2 na 0,5 dinara kod PD prijave. Ovo predstavlja ozbiljan problem za predaju PD prijava do kraja meseca a i u nekim slučajevima i kasnije.

Naime, OPJ i OD (i slične) prijave koje se predaju za isplate do kraja meseca zahtevaju da zaokruženje bude na dinar jer […]

February 24th, 2014|Obaveštenja|

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14036

 
OPŠTE
 Ispravke:

– Sada registrovanje analitika ne izbacuje grešku ako analitika ima & u nazivu.

– Ispravlјena je greška kod preračunavanja pozicije u bilansu uspeha.

 
FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO
 Dorade:

– Prilikom izbora kontnog plana omogućena je pretraga po nazivu.

 
ROBNO – MATERIJALNO KNјIGOVODSTVO (KAL)
 Dorade:

– Dodato je novo opšte podešavanje za upisivanje broja dokumenta u napomenu stavke prilikom preuzimanja.


IZVODI I BLAGAJNE
 Ispravke:

– Sada se […]

February 5th, 2014|Izmene i dopune MPP2|

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14024

IZVODI I BLAGAJNE
 

Dorade:

– Dodata je opcija da se štampa/ne štampa datum i mesto prijema na virmanima.

– U izveštaju Saldo po dokumentima sada postoji izbor dokumenata.

– Kod štampe naloga za uplatu dnevnika dodato je ček polјe “Jedan poslovni partner po jednoj strani”.


OSNOVNA SREDSTVA
 

Dorade:

– Promenjen je filter za karticu OS. Omogućeno je štikliranje više stavki […]

January 24th, 2014|Izmene i dopune MPP2|