U verziji programa MPP2 – 2.1.14009 zbog pogrešno dobijenih informacija prilikom razvoja ove izmene programa, javlja se greška kod formiranja virmana za obračun zakupa nepokretnosti i pokretnosti, i to:

•  Kod zakupa nepokretnosti, račun je dobar, ali usmeravanje u pozivu na broj nije dobro. Treba da ide na šifru opštine isplatioca, nbso online casino reviews a ne na šifru republike (601).

•  Kod zakupa pokretnosti, uplatni račun bi trebao od 1.1. da bude 840-711191843-30, a ne 840-711145843-96 koji je važio ranije.

Korisnici trenutno mogu da ručno isprave ili urade ove virmane, a ispravka će biti u narednoj verziji programa MPP2, koja se očekuje tokom ove nedelje.