web analytics
Osnovni nivo

 

Osnovni nivo edicije MPP2 - moduli i funkcije

 

1.  Finansijsko knjigovodstvo

1.1.Analitički kontni plan za preduzeća i zadruge

1.2.Nalozi za knjiženje

1.3.Analitika poslovnih partnera i subanalitike

1.4.Dnevnik

1.5.Zaključni list

1.6.Analitička kartica

1.7.Analitička kartica otvorenih stavki

1.8.Nalozi u neravnoteži

1.9.Nalozi izvan perioda knjiženja

1.10.Izveštaj Bilans stanja

1.11.Izveštaj Bilans uspeha

1.12.Automatsko otvaranje i zatvaranje knjiga

1.13.Izvoz naloga za knjiženje

  

2.Robno materijalno knjigovodstvo 

2.1.Promet (knjiženje u robno-materijalnom knjigovodstvu)

2.2.KEPU knjiga

2.3.Kalkulacija

2.4.Nivelacija za magacine vođene po prodajnoj ili prodajnoj ceni sa PDV-om

2.5.Otpremnica

2.6.Početno stanje

2.7.Automatsko otvaranje početnog stanja

2.8.Kartica artikla

2.9.Lager lista

2.10.Stanje zaliha

2.11.Evidencija prometa

2.12.Automatsko knjiženje u finasijsko knjigovodstvo

2.13.Izvoz dokumenta

 

 3.Fakturisanje i obračun PDV

3.1.Predračun

3.2.Račun

3.3.Opcija za evidentiranje Računa kao Računa-otprmnice u robno materijalnom knjigovodstvu

3.4.Zbirni promet

3.5.Podrška za Predračun/Avansni/Konačni račun

3.6.Knjiga primljenih računa 1-3

3.7.Knjiga izdatih računa

3.8.Obračun PDV

3.9.Propisani izveštaji koji se odnose na navedene knjige (28 od 32)

3.10.Automatsko knjiženje u finasijsko knjigovodstvo

3.11.Izvoz dokumenta

 

4.Platni promet  

4.1.Izvodi

4.2.Preuzimanje izvoda iz e-banke

4.3.Izveštaji vezani za Izvode

4.4.Automatsko knjiženje u finasijsko knjigovodstvo