web analytics
KAMATA – modul za obračun kamate
Program Kamata omogućava brz i efikasan obračun kamata.
 
Modul je namenjen:
  • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama koje za svoje klijente vrše obračun kamata.
  • Svim preduzećima, advokatskim kancelarijama kao osnovno sredstvo za brz i efikasan obračun kamata.
Modul Kamata omogućava:
  • Jednostavan unos podataka o zaduženjima i uplatama, kao i mogućnost preuzimanja ovih podataka iz modula za finansijsko knjigovodstvo–Konto (slika 1).
  • Više načina obračuna kamata (slika 2):

- obračun zatezne kamate po dužničko-poverilačkim odnosima (u programu postoje podaci od 1.1.1952.) po prostoj metodi.

- obračun zatezne kamate duga na različite javne prihode (u programu postoje podaci od 9.7.1994).

- obračun kamate na osnovu kretanja cena na malo (u programu postoje podaci od 1.7.1996).

- obračun kamate na osnovu rasta cena na malo (u programu postoje podaci od 1.7.1996).

- obračun kamate na osnovu referentne kamatne stope za EUR (Main refinancing rate).

  • Mogućnost obračuna kamate sa manuelno zadatim kamatnim stopama. U okviru ovih obračuna moguće je računanje denominacije.
  • Štampanje izveštaja obračuna kamate (slika 3).
  • Jednostavno i efikasno ažuriranje kamatnih stopa i koeficijenata preuzimanjem preko interneta (slika 4).
  • Jednu licencu programa moguće aktivirati na dva računara.

 

Napomena: Zbirna konformna metoda proglašena je neustavnom. Softver sadrži prostu metodu obračuna kamate.
Cena godišnje pretplate:

Iznos pretplate za prvu godinu: 7.200,00 bez PDV-a.

Iznosi pretplate zanaredne godine: 6.000,00 bez PDV-a.

 

Prikaz forimi i izveštaja
 Slika 1 – Obračun kamate – forma za kreiranje obračuna kamate

 

Slika 2 – Obračun kamate – izbor načina obračuna kamate

 

Slika 3 – Obračun kamate – prikaz štampe izveštaja obračuna kamate

 

Slika 4 – Obračun kamate – forma za preuzimanje stopa i koeficijenata preko interneta