web analytics
Edicija Mali Poslovni Programi verzija 1

Edicija „Mali poslovni programi“ verzija 1 je kolekcija samostalnih softverskih modula koja je prethodila verziji 2, a koja je prestala da se prodaje 1.1.2010. godine.

Tokom 6 godina koliko se verzija 1 distribuirala, stekla je poverenje preko 2.500 korisnika i prodato je preko 7.000 licenci programa, čime je u 2006. 2007. i 2008. godini imala status NAJPRODAVANIJEG POSLOVNOG SOFTVERA U SRBIJI.

Verzija 1 edicije „Mali poslovni programi“ i dalje je funkcionalna, ali se od 1.1.2011. više ne održava, u smislu razvoja i prilagođavanja programa zakonskim promenama.

Ediciju je činilo osam posebnih programa, podeljeni po određenim oblastima poslovanja, koji su bili u osnovnoj i plus verziji, ali su se mogli integrisati u jedinstven poslovni sistem.

Programi edicije Mali Poslovni Programi verzija 1:

 

 • Program za finansijsko računovodstvo – KONTO, KONTO Plus
 • Program za vođenje osnovnih sredstava – POLIS
 • Program za obračun zarada – TOTAL, TOTAL Plus, TOTAL S
 • Program za robno-materijalno knjigovodstvo – KAL, KAL Plus
 • Program za fakturisanje i vođenje PDV evidencija – AVANS, AVANS Plus
 • Program za evidenciju platnog prometa – SALDO
 • Program za vođenje proizvodnje – POGON
 • Program za obračun kamate – KAMATA
 • Program za budžetske korisnike – BALANS

Dodatni moduli edicije MPP:

 • Dodatni modul za obračun kompenzacija – KOMPENZACIJA
 • Dodatni modul za izvoz izveštaja za c.v.p.o. – CVPO

Programi edicije „Mali poslovni programi“ verzije 1 bazirani su na MS Windows tehnologiji, razvijeni kao standardna desktop klijent/server aplikacija sa korisničkim interfejsom realizovanim pomoću Microsoft .NET alata i MS SQL Server 2000 Desktop Engine kao sistemom za upravljanje bazom podataka.

Preporučena minimalna hardverska konfiguracija verzije 1:

 

 • Procesor klase Pentijum 2,
 • 256MB RAM memorije,
 • 250MB slobodnog prostora na sistemskom disku.

Kao operativni sistem preporučuje se Microsoft Windows XP/2003/Vista. Preporučeno je da operativni sistem bude sa regionalnom postavkom (regional settings) Serbian Cyrillic.

NAPOMENA:  Verzija 1 edicije „Mali poslovni programi“ nije u potpunosti kompatibilna sa Windows 7 i Windows 8 operativnim sistemom i ne preporučuje se njena instalacija na ovim operativnim sistemima. Ovo je jedan od razloga zbog kojih je PSIT krenuo sa distribucijom verzije 2.

 

Uslovi korišćenja verzije 1 edicije „Mali poslovni programi“:

 

 • Korisnik ima pravo da program koristi isključivo za svoje potrebe, na jednom ili više računara, koji su vlasništvo korisnika i koji mogu biti povezani u računarsku mrežu. Ako je program kupljen, licenca za korišćenje programa je trajna. Ukoliko je program nabavljen putem pretplate, licenca za korišćenje programa traje do isteka pretplate.
 • Sistem licenciranja programa je osmišljen tako da korisnik ima pravo da preko Interneta (ili ako to nije u mogućnosti, na drugi način po dogovoru sa PS.IT) preuzme i instalira sve izmene programa koje će biti realizovane u cilju prilagođavanja programa zakonskim izmenama ili poboljšavanja njegove funkcionalnosti u okviru verzija 1.xx. U slučaju kupovine licence ovo pravo je trajno, a u slučaju pretplate, pravo prestaje sa istekom pretplate.
 • Po eventualnom izlasku nove verzije (2.0), PS.IT će omogućiti nesmetano korišćenje programa (prilagođavanje zakonskim izmenama) u postojećoj verziji u trajanju od najmanje godinu dana od dana izlaska nove verzije. U ovom periodu biće omogućeno da korisnici verzije 1.xx pod povoljnim uslovima pređu na novu verziju programa.
 • U okviru verzija 1.xx Davalac prava neće menjati program tako da dođe do povećanja minimalnih hardverskih i softverskih zahteva.
 • Korisnik nema pravo da program proda, iznajmi ili ustupi drugom korisniku.
 • Korisnik nema prava da bez odobrenja PS.IT vrši disasembliranje ili izmene programa, van programa menja bazu podataka, ili da podatke koje proizvođač isporučuje u okviru baze podataka koristi za druge svrhe. Izuzetak su:
  • prilagođavanja koje će proizvođač opisati  u korisničkoj dokumentaciji ili u on-line tehničkoj podršci na svom sajtu;
  • prilagođenja i proširenja ovlašćenih partnera (videti partnerski program) koje je PS.IT odobrio.
 • PS.IT zadržava pravo da verziju 2 (dva) programa Edicije MPP prodaje i distribuira po drugačijim uslovima plaćanja i korišćenja.

 

Svi korisnici programa verzije 1 edicije „Mali poslovni programi“ mogu da pređu na verziju 2 pod uslovima koji su dati na sledećoj strani >>>