Poštovani korisnici,

 

Planirane su izmene zakona o obaveznim socijalnim doprinosima koje će se sastojati u sledećem:

Kod prihoda van radnog odnosa, stopa doprinosa za PIO se povećava sa 24% na 26%
Kod prihoda van radnog odnosa, stopa doprinosa za zdravstveno se smanjuje sa 12,3% na 10,3%.
Kod prihoda iz radnog odnosa, stope doprinosa za PIO se povećavaju sa […]