web analytics

OBAVEŠTENJE za korisnike modula za obračun zarada – TotalS

Poreska Uprava je u skladu sa pravilnikom promenila limit za grešku sa 2 na 1 dinar kod PD prijave (sa velikom verovatnoćom da će uskoro biti smanjena na 0,5 dinara). Ovo može da predstavlja problem za predaju PD prijava do kraja meseca a i u nekim slučajevima i kasnije.

Naime, OPJ i OD (i slične) […]

February 28th, 2014|Novosti, Obaveštenja|

25.2.2014. OBAVEŠTENJE za korisnike modula za obračun zarada – TotalS

Poreska Uprava je promenila limit za grešku sa 2 na 0,5 dinara kod PD prijave. Ovo predstavlja ozbiljan problem za predaju PD prijava do kraja meseca a i u nekim slučajevima i kasnije.

Naime, OPJ i OD (i slične) prijave koje se predaju za isplate do kraja meseca zahtevaju da zaokruženje bude na dinar jer […]

February 24th, 2014|Obaveštenja|

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14036

 
OPŠTE
 Ispravke:

– Sada registrovanje analitika ne izbacuje grešku ako analitika ima & u nazivu.

– Ispravlјena je greška kod preračunavanja pozicije u bilansu uspeha.

 
FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO
 Dorade:

– Prilikom izbora kontnog plana omogućena je pretraga po nazivu.

 
ROBNO – MATERIJALNO KNјIGOVODSTVO (KAL)
 Dorade:

– Dodato je novo opšte podešavanje za upisivanje broja dokumenta u napomenu stavke prilikom preuzimanja.


IZVODI I BLAGAJNE
 Ispravke:

– Sada se […]

February 5th, 2014|Izmene i dopune MPP2|