web analytics

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14024

IZVODI I BLAGAJNE
 

Dorade:

– Dodata je opcija da se štampa/ne štampa datum i mesto prijema na virmanima.

– U izveštaju Saldo po dokumentima sada postoji izbor dokumenata.

– Kod štampe naloga za uplatu dnevnika dodato je ček polјe „Jedan poslovni partner po jednoj strani“.


OSNOVNA SREDSTVA
 

Dorade:

– Promenjen je filter za karticu OS. Omogućeno je štikliranje više stavki […]

January 24th, 2014|Izmene i dopune MPP2|

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14016)

Izmene i dopune programa „Mali poslovni programi 2″ – (2.1.14016)

objavljene 17.1.2014. godine, dostupne su za download >>>

January 17th, 2014|Nove verzije MPP2, Novosti|

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14016

OPŠTE
Ispravke:
– Sada program uozorava na dupli PIB pri unosu novog poslovnog partnera kroz red, a ne samo kada se unosi kroz detalj.

 
FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO
Dorade:
– Omogućen je unos alternativnih naziva konta.

 
FAKTURISANjE I VOĐENjE PDV EVIDENCIJE
Ispravke:
– Ispravljena je greška na štampi KPR.
– Ukoliko podesimo da se račun štampa na memorandumu i hoćemo da podesimo margine, šta god […]

January 17th, 2014|Izmene i dopune MPP2|

OBAVEŠTENJE za korisnike modula TOTAL S

U verziji programa MPP2 – 2.1.14009 zbog pogrešno dobijenih informacija prilikom razvoja ove izmene programa, javlja se greška kod formiranja virmana za obračun zakupa nepokretnosti i pokretnosti, i to:

•  Kod zakupa nepokretnosti, račun je dobar, ali usmeravanje u pozivu na broj nije dobro. Treba da ide na šifru opštine isplatioca, nbso online casino reviews a […]

January 13th, 2014|Novosti, Obaveštenja|

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14009)

Izmene i dopune programa „Mali poslovni programi 2″ – (2.1.14009)

objavljene 10.1.2014. godine, dostupne su za download >>>

January 10th, 2014|Nove verzije MPP2, Novosti|

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14009

OPŠTE
Dorade:
– U komercijalnim ugovorima dodate su kolone vezane za cene u stavke artikala.

Ispravke:
– Rešen je problem sa dodavanjem novog poslovnog partnera.

 
FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO
Dorade:
– Dodat je izveštaj o izvršenju budžeta za budžetske korisnike.
– Omogućen je unos alternativnih naziva konta u kontnom planu.

Ispravke:
– Ispravljena je greška kada se u nalogu za knjiženje izabere opcija za knjiženje kursnih […]

January 10th, 2014|Izmene i dopune MPP2|