O nama

Srpski


Privredni savetnik – Informacione tehnologije (PS.IT) bavi se razvojem softverskih rešenja namenjenih prvenstveno poslovnoj primeni. Naš cilj je da rad naših klijenata unapredimo uvođenjem u njihovo poslovanje kvalitetnih rešenja baziranih na savremenim informacionim tehnologijama.

Pored softverskih rešenja koja razvijamo na zahtev i u skladu sa potrebama konkretnog klijenta, naše dugoročno opredeljenje je razvoj gotovih softverskih rešenja iz oblasti računovodstva i poslovanja.

Na tržištu Srbije prisutni smo od 2002. godine i sa dve generacije poslovnog softvera stekli smo poverenje preko 2500 korisnika.

U svojim softverskim rešenjima objedinjujemo znanja eksperata Privrednog savetnika iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija i stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija.

 

 

OBAVEŠTENJA:


28.7.2014. -  Za sve korisnike edicije MPP2

 

Izmene i dopune programa „Mali poslovni programi 2″ – (2.1.14209) objavljene 28.7.2014. godine, dostupne su za download >>>

 

Korisnici modula za obračun zarada i naknada moraju posebno da obratite pažnju na ove izmene i dopune programa MPP2,  jer se ovom verzijom vrši usaglašavanje sa novim Zakonom o radu:

1.  Dodata je podrška za biranje staža koji treba da uđe u minuli rad.

Po zakonu, u minuli rad sada ulaze godine rada kod trenutnog poslodavca ili povezanog pravnog lica.Program ne vodi automatski računa o tome koja su pravna lica međusobno povezana, pa je potrebo označiti kod svakog zaposlenog lica (Lica i primaoci prihoda), u okviru evidencije radnog staža (Podaci o zaposlenju), koji radni staž se uračunava a koji se ne uračunava u minuli radni staž.

2.  Dodata je podrška za računanje dvanaesto-mesečnog proseka. Kao i do sada korisnik ima mogućnost da ovu opciju uključi – dakle da računa dvanaesto-mesečni prosek prilikom obračuna zarada ili da opciju isključi.

 

Pored navedene podrške novom Zakonu o radu, kroz ove izmene i dopune programa promenjene su i stope poreza i doprinosa.

Ako u novoj verziji programa napravite novi obračun, automatski se u parametre obračuna upisuju NOVE stope. Ako želite da uradite obračun sa starim stopama, morate ih ručno promeniti u parametrima obračuna.

Ako se obračun isplaćuje posle 1.8.2014. (dakle, datum isplate je veći ili jednak 1.8.2014.) potrebno je koristiti nove stope (te kaje program nudi).

 

NAPOMENA:

Da bi gore navedene izmene bile primenjene u samim obračunima zarada, moraju da se rade potpuno novi obračuni, tj. NE TREBA kopirati postojeće obračune sa starim stopama, jer se time neće pojaviti nove stope. Samo u novim obračunima pojaviće se nove stope. 

 

Takođe, navedene izmene neće biti automatski implementirane korisnicima koji imaju prilagođene obračune posebno rađene za njih, već preporučujemo da se obrate tehničkoj podršci PS.IT-a da bi dobili izmene u tim obračunima.

 

English

About us

Privredni savetnik – Informacione tehnologije (PSIT), is a software development company with focus primarily on business software solutions.

Our goal is to improve the performance of our clients by introducing our off-the shelf and custom made solutions into their business. Scope of our key product – a ready-made software solution for small and medium sized enterprises, ranges from accounting to human resource management and covers basically all typical necessities of small and medium sized business.

With strong ties to Privredni savetnik – a leading consultant company for accounting and finance in Serbia – we are able to bring to our clients the expertise in local legislative regulations and business procedures together with IT know-how and software development skills.

As we are already well positioned in the Serbian market of the ready-made software solutions, especially in areas of accounting, payroll and HRM, we are in process of expanding our operations in the region.